Toffiak blog

PDO tutorial

W tym tutorialu przedstawię wam czym jest PDO i jak należy z niego korzystać, zabaczycie także do czego można wykorzystać zapytania przygotowane oraz jak formatować otrzymane dane.

Wstęp

Wszystkie przykłady wykorzystują bazę danych MySQL w wersji 5.5, z tego względu nie wszystko będzie tak samo działać na innych silnikach bazy danych i vice versa ( np: \PDO::FETCH_ORI_PREV ).

Czym jest PDO i dlaczego należy je stosować ?

PDO jest rozszerzeniem języka PHP udostępniającym uniwersalny interejs do komunikacji z bazami danych. PDO udostępnia tylko interfejs, samą komunikacją zajmują się natomiast odpowiednie sterowniki. Oznacza to że gdy zechcemy zmienić silnik bazy danych np: z MySQL na PostgreSQL to cała zmiana ogranicza się do zmiany sterownika, nasze zapytania wciąż będą działać. W dawnych czasach dla każdego z tych silników musieliśmy używać innego zestawu funkcji, przy zmianie silnika musielibyśmy je także odpowiednio zmienić. PDO jest dostępny od wersji PHP 5.1 więc o ile nie korzystamy z jakiejś archaicznej wersji PHP to mamy do niego dostęp.
Dlaczego powinniśmy stosować PDO ?

 • czytelny obiektowy kod z obsługą błędów
 • dostęp do tych samych metod niezależnie od używanego silnika bazy danych
 • rozszerzenie mysql jest oznaczone jako przestarzałe dla PHP 5.5 i zostanie usunięte w jednej z kolejnych wersji

Wykorzystywana baza danych

Schemat bazy

Tabela "actor"
idfirstnamelastnameagecountry_id
1TomCruse512
1AntonioBanderas536
3SandraBullock492
4KeiraKnightley283
5CezaryPazura511
Tabela "film"
idname
1Speed
1Desperado
3Psy
4World War Z
5Mission Impossible
6Człowiek demolka
7Rozważna i romantyczba
8Piraci z karaibów i romantyczba
Tabela "country"
idname
1Poland
1USA
3UK
4Germany
5France
6Spain
7Jamaica
Tabela "actor_film"
actor_idcountry_id
31
22
53
14
15
36
47
48

Połączenie z bazą danych i pierwsze zapytanie

    <?php

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());  
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  

Konstruktor klasy PDO przyjmuje 4 argumenty: pierwszy to DSN, drugi nazwę uzytkownika bazy danych, trzeci hasło użytkownika natomiast czwarty dodatkowe opcję połączenia.
W zależności od użytgo sterownika, DSN może się różnić formatem, szczegóły w oficjalnej dokumentacji http://www.php.net/manual/en/pdo.drivers.php
O ile nie otrzymaliśmy żadnych błędów to możemy przejść dalej, jeśli nie to:

 • należy sprawdzić dokładnie czy poprawnie wpisane zostały: użytkownik i hasło do bazy danych
 • port na którym nasłuchuje MySQL, domyślnie jest to 3306

Mając poprawnie skonfigurowane połączenie wybierzemy wszystkich aktorów którzy są starsi niż 52 lata

    <?php

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      // Wybieranie aktorów w wieku 52+
      $age = 52;
      foreach ($dbh->query('SELECT * FROM actor a WHERE a.age > ' . $age) as $row) {
        print_r($row);
      }
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    Array
    (
      [id] => 2
      [0] => 2
      [firstname] => Antonio
      [1] => Antonio
      [lastname] => Banderas
      [2] => Banderas
      [age] => 53
      [3] => 53
      [country_id] => 6
      [4] => 6
    )
  

W naszym skrypcie korzystamy z metody query służy ona do przygotowania zapytania i wykonania go, wynikiem jej działania jest tabela z aktorami którzy są starsi niż 52 lata, jak widać jest tylko jeden taki aktor.

Przygotowane zapytania ( prepared statements )

W przykładzie powyżej pobraliśmy wszystkich aktorów z wiekiem większym niż 52 lata, załóżmy że mamy tablicę dostępnych lat dla których będziemy pobierać aktorów i wyświetlać ich. Możemy za każdym razem budować osobne zapytanie i wykonywać je dla każdego wieku, jest jednak lepszy sposób: zapytania przygotowane.
Tworzenie zapytania i jego wykonanie jest stosunkowo kosztowne, cały proce składa się z wielu kroków w których każde zapytanie jest analizowane kompilowane i optymalizowane w celu jak najszybszego wykonania, zapytania przygotowane zmniejszają ilość kroków, zapytanie jest tworzone raz a może być wykorzystane dla różnych parameterów. Zapytania przygotowane można wyobrazić sobie jako szablony w których niektóre częsci są dynamiczne uzupełniane, w naszym przypadku dynamiczny będzie wiek.

    <?php

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $ages = array(51, 53);
      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM actor a WHERE a.age = :age');
      foreach ($ages as $age) {
        $stmt->bindParam(':age', $age, \PDO::PARAM_INT);
        $stmt->execute();
        print_r($stmt->fetchAll());
      }
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1
          [0] => 1
          [firstname] => Tom
          [1] => Tom
          [lastname] => Cruse
          [2] => Cruse
          [age] => 51
          [3] => 51
          [country_id] => 2
          [4] => 2
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 5
          [0] => 5
          [firstname] => Cezary
          [1] => Cezary
          [lastname] => Pazura
          [2] => Pazura
          [age] => 51
          [3] => 51
          [country_id] => 1
          [4] => 1
        )

    )
    Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2
          [0] => 2
          [firstname] => Antonio
          [1] => Antonio
          [lastname] => Banderas
          [2] => Banderas
          [age] => 53
          [3] => 53
          [country_id] => 6
          [4] => 6
        )

    )
  

Nasze parametry przypisujemy do zapytania ( bindujemy ) w pętli za pomocą metody bindParam, metoda ta przyjmuje 5 parameterów: idetyfikator parameteru, zmienną PHP zawierającą podstawiany parameter, typ parameteru, długość typu parameteru oraz opcję sterownika. Tylko dwa pierwsze są wymagane, jednak często podaje się także typ parametru, w przypadku jego nie podania przyjmuje on domyślną wartość: \PDO::PARAM_STR.

Parametry zapytania można podawać w dwóch formatach: jako parameter nazwany lub jako znak zapytania, poniżesze przykłady zwrócą ten sam wynik.

    <?php

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $actorFirstname = "Tom";
      $actorLastname = "Cruse";

      // Przygotowane zapytanie z parameterem nazwanym
      $stmt = $dbh->prepare('SELECT f.name FROM film f LEFT JOIN actor_film af ON f.id = af.film_id LEFT JOIN actor a ON af.actor_id = a.id WHERE a.firstname = :firstname AND a.lastname = :lastname');
      $stmt->bindParam(':firstname', $actorFirstname, \PDO::PARAM_STR);
      $stmt->bindParam(':lastname', $actorLastname, \PDO::PARAM_STR);
      $stmt->execute();
      var_dump($stmt->fetchAll());

      // Przygotowane zapytanie ze znakiem zapytania
      $stmt = $dbh->prepare('SELECT f.name FROM film f LEFT JOIN actor_film af ON f.id = af.film_id LEFT JOIN actor a ON af.actor_id = a.id WHERE a.firstname = ? AND a.lastname = ?');
      $stmt->bindParam(1, $actorFirstname, \PDO::PARAM_STR);
      $stmt->bindParam(2, $actorLastname, \PDO::PARAM_STR);
      $stmt->execute();
      var_dump($stmt->fetchAll());
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    array(2) {
      [0]=>
        array(2) {
          ["name"]=>
          string(11) "World War Z"
          [0]=>
          string(11) "World War Z"
        }
      [1]=>
        array(2) {
          ["name"]=>
          string(18) "Mission Impossible"
          [0]=>
          string(18) "Mission Impossible"
        }
      }
    array(2) {
      [0]=>
        array(2) {
          ["name"]=>
          string(11) "World War Z"
          [0]=>
          string(11) "World War Z"
        }
      [1]=>
        array(2) {
          ["name"]=>
          string(18) "Mission Impossible"
          [0]=>
          string(18) "Mission Impossible"
      }
    }
  

bindValue

W poprzednim przykładach korzystaliśmy z metody bindParam w której nasz parameter przekazywaliśmy jako zmienną, można jednak bezpośrednio podawać parameter bez tworzenia zmiennej do tego służy właśnie metoda bindValue.

Format zwracanych danych

We wszystkich poprzednich przykładach korzystaliśmy z domyślnego sposobu wyświetlania danych: \PDO::FETCH_BOTH, istnieją też inne które wykorzystwane są częściej.

\PDO::FETCH_ASSOC

Zwraca rekordy w postaci tablicy asocjacyjnej w której kluczami są nazwy kolumn.

    <?php

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      while ($row = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_ASSOC)) {
        var_dump($row);
      }
      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    array(2) {
      ["id"]=>
      string(1) "2"
      ["name"]=>
      string(3) "USA"
    }
    array(2) {
      ["id"]=>
      string(1) "3"
      ["name"]=>
      string(2) "UK"
    }
  

\PDO::FETCH_BOUND

Przypisuje wybrane kolumny do wybranych zmiennych PHP.

    <?php

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%'); 
      $countryId = null;
      $countryName = null;
      $stmt->bindColumn('id', $countryId);
      $stmt->bindColumn('name', $countryName);
      $stmt->execute();
      while ($row = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_BOUND)) {
        print $countryId.' '.$countryName. PHP_EOL;
      }
      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    2 USA
    3 UK
  

\PDO::FETCH_CLASS

Przypisuje pobrane wartości jako właściwości wybranej klasy. W przykładzie poniżej utworzyliśmy klasę "Country" która posiada właściwości: name, id.
PDO pobiera kolejne wyznaczone wiersze, tworzy obiekty klasy Country i wypełnia je pobranymi danymi.

    <?php

    class Country
    {

      public $name;
      public $id;

    }

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();

      foreach ($stmt->fetchAll(\PDO::FETCH_CLASS, 'Country') as $country) {
        print 'Country id: '.$country->id. PHP_EOL;
        print 'Country name: '.$country->name. PHP_EOL;
        var_dump($country);
      }
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    Country id: 2
    Country name: USA
    object(Country)#3 (2) {
      ["name"]=>
      string(3) "USA"
      ["id"]=>
      string(1) "2"
    }
    Country id: 3
    Country name: UK
    object(Country)#4 (2) {
      ["name"]=>
      string(2) "UK"
      ["id"]=>
      string(1) "3"
    }
  

\PDO::FETCH_LAZY

Podobnie jak \PDO::FETCH_CLASS tworzy obiekt i wypełnia go wyznaczonymi danymi, tym razem jednak nie tworzymy własnej klasy a otrzymane obiekty są obiektami klasy PDORow.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      while($row = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_LAZY)){
        print \get_class($row). PHP_EOL;
        var_dump($row);
      }
      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    PDORow
    object(PDORow)#3 (3) {
      ["queryString"]=>
      string(48) "SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name"
      ["id"]=>
      string(1) "2"
      ["name"]=>
      string(3) "USA"
    }
    PDORow
    object(PDORow)#3 (3) {
      ["queryString"]=>
      string(48) "SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name"
      ["id"]=>
      string(1) "3"
      ["name"]=>
      string(2) "UK"
    }
  

\PDO::FETCH_COLUMN

Zwraca tylko wybraną kolumnę w każdym rekordzie, wybraną kolumnę podajemy jak wartość liczbową. Pierwsza kolumna ma index 0.
W naszym przypadku pobieramy tylko nazwy krajów, nazwa kraju jest naszą drugą kolumną w tabeli czyli jej index to 1.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      foreach ($stmt->fetchAll(\PDO::FETCH_COLUMN, 1) as $row) {
        print $row . PHP_EOL;
      }
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    USA
    UK
  

\PDO::FETCH_FUNC

Pozwala na manipulowanie danymi poprzez ich przekazywanie do wybranej funkcji.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      function lower($id, $name)
      {
        return $id . ' ' . \mb_strtolower($name);
      }

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      $data = $stmt->fetchAll(\PDO::FETCH_FUNC, 'lower');
      var_dump($data);
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    array(2) {
       [0]=>
       string(5) "2 usa"
       [1]=>
       string(4) "3 uk"
    }
  

\PDO::FETCH_GROUP

Grupuje wyniki po wybranej wartości. // Zmienić

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      var_dump($stmt->fetchAll(\PDO::FETCH_GROUP|\PDO::FETCH_COLUMN,1));
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    array(2) {
      ["USA"]=>
      array(1) {
        [0]=>
        string(1) "2"
      }
      ["UK"]=>
      array(1) {
        [0]=>
        string(1) "3"
      }
    }
  

\PDO::FETCH_INTO

Aktualizuje właściwości podanego obiektu.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      class Country
      {

        public $id;
        public $name;
        public $code = 'PL/POL';

        public function __construct($id, $countryName)
        {
          $this->id = $id;
          $this->name = $countryName;
        }

      }

      $randomCountry = new Country(null, 'Czech Republic');
      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      $stmt->setFetchMode(\PDO::FETCH_INTO, $randomCountry);
      while ($row = $stmt->fetch()) {
        var_dump($randomCountry);
      }
      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    object(Country)#2 (4) {
       ["is"]=>
       NULL
       ["name"]=>
       string(3) "USA"
       ["code"]=>
       string(6) "PL/POL"
       ["id"]=>
       string(1) "2"
    }
    object(Country)#2 (4) {
       ["is"]=>
       NULL
       ["name"]=>
       string(2) "UK"
       ["code"]=>
       string(6) "PL/POL"
       ["id"]=>
       string(1) "3"
    }
  

\PDO::FETCH_KEY_PAIR

Zwraca wyznaczone rekordy w postaci pary: klucz => wartość, kluczem jest wyznaczona wartość pierwszej kolumny a wartością druga kolumna.
Należy użyć dokładnie dwóch kolumn inna wartość spowoduje błąd.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT name,id FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      while ($row = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_KEY_PAIR)) {
        var_dump($row);
      }
      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    array(1) {
      ["USA"]=>
      string(1) "2"
    }
    array(1) {
      ["UK"]=>
      string(1) "3"
    }
  

\PDO::FETCH_NAMED

Każdy znaleziony rekord jest zwracany jako tablica asocjacyjna w której kluczem jest nazwa kolumny.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      while ($row = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_NAMED)) {
        var_dump($row);
      }
      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    array(2) {
      ["id"]=>
      string(1) "2"
      ["name"]=>
      string(3) "USA"
    }
      array(2) {
      ["id"]=>
      string(1) "3"
      ["name"]=>
      string(2) "UK"
    }
  

\PDO::FETCH_NUM

Podobnie jak wyżej tylko że kluczami są numery kolumn.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      while ($row = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_NUM)) {
        var_dump($row);
      }
      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    array(2) {
      [0]=>
      string(1) "2"
      [1]=>
      string(3) "USA"
    }
    array(2) {
      [0]=>
      string(1) "3"
      [1]=>
      string(2) "UK"
    }
  

\PDO::FETCH_OBJ

Zwraca rekordy w postaci obiektów klasy stdClass.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      while ($obj = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_OBJ)) {
        var_dump($obj);
      }
      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    object(stdClass)#3 (2) {
      ["id"]=>
      string(1) "2"
      ["name"]=>
      string(3) "USA"
    }
    object(stdClass)#4 (2) {
      ["id"]=>
      string(1) "3"
      ["name"]=>
      string(2) "UK"
    }
  

\PDO::FETCH_PROPS_LATE

Pozwala na przekazanie dodatkowych parameterów do kontruktora przed przypisaniem właściwości.

    <?php    

    class Country
    {

      private $name;
      private $id;
      private $code;
      private $location;

      public function __construct($countryCode, $location)
      {
        $this->code = $countryCode;
        $this->location = $location;
      }

    }

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c WHERE c.name like :name');
      $stmt->bindValue(':name', 'U%');
      $stmt->execute();
      foreach ($stmt->fetchAll(\PDO::FETCH_CLASS | \PDO::FETCH_PROPS_LATE, 'Country', array('countryCode' => 'PL/POL', 'location' => 'Europe')) as $country) {
        var_dump($country);
      }
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  
    object(Country)#3 (4) {
      ["name":"Country":private]=>
      string(3) "USA"
      ["id":"Country":private]=>
      string(1) "2"
      ["code":"Country":private]=>
      string(6) "PL/POL"
      ["location":"Country":private]=>
      string(6) "Europe"
    }
      object(Country)#4 (4) {
      ["name":"Country":private]=>
      string(2) "UK"
      ["id":"Country":private]=>
      string(1) "3"
      ["code":"Country":private]=>
      string(6) "PL/POL"
      ["location":"Country":private]=>
      string(6) "Europe"
    }
  

\PDO::FETCH_ORI_ABS, \PDO::FETCH_ORI_FIRST, \PDO::FETCH_ORI_LAST, \PDO::FETCH_ORI_NEXT, \PDO::FETCH_ORI_PRIOR, \PDO::FETCH_ORI_REL

Pozwala na dowolne przemieszcznie się w wyznaczonych wynikach.

 • \PDO::FETCH_ORI_ABS - pozwala na wybór rekordu na podstawie jego numeru
 • \PDO::FETCH_ORI_FIRST - pobiera pierwszy rekord
 • \PDO::FETCH_ORI_LAST - pobiera ostatni rekord
 • \PDO::FETCH_ORI_NEXT - pobiera następny rekord
 • \PDO::FETCH_ORI_PRIOR - pobiera poprzedni rekord
 • \PDO::FETCH_ORI_REL - pobiera rekord relatywny w stosunku do aktulnego położenia kursora

W tym przykładzie nie ma pokazanych wyników dla skryptu, a to dlatego że MySQL nie obługuje dowolnego przemieszczania się po wyznaczonych wynikach, kursor będzie przesuwał się od pierwszego do ostatniego wyznaczonego rekordu.

    <?php    

    try {
      $dbh = new \PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdoartykul', 'username', 'password', array());

      $stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM country c');
      $stmt->execute();

      // Pobieranie rekordu na podstawie numeru
      $rowByNumber = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_ORI_ABS, 3);
      var_dump($rowByNumber);

      // Pobieranie pierwszego rekordu
      $firstRow = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_ORI_FIRST);
      var_dump($firstRow);

      // Pobieranie ostatniego rekordu
      $lastRow = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_ORI_LAST);
      var_dump($lastRow);

      // Pobieranie następnego rekordu
      $nextRow = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_ORI_NEXT);
      var_dump($nextRow);

      // Pobieranie poprzedniego rekordu
      $previousRow = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_ORI_PRIOR);
      var_dump($previousRow);

      // Pobieranie relatywnego rekordu
      $relativeRow = $stmt->fetch(\PDO::FETCH_ORI_REL);
      var_dump($relativeRowRow);

      $stmt->closeCursor();
    } catch (PDOException $e) {
      print $e;
    }
  

Komentarze

blog comments powered by Disqus